Sempozyum Konuları

Sempozyuma, Refahiye temalı her alanda bilimsel çalışma gönderilebilir.

Tüm çalışmalar bilim kurulu tarafından değerlendirilerek alan/konu sınıflandırması yapılacaktır.

ÖRNEK KONULAR

Arkeoloji

Biyoçeşitlilik

Coğrafya

Çevre

Deprem

Dil ve edebiyat

Dini ve kültürel hayat

Doğal zenginlikler-kaynaklar

Eğitim

Ekonomi

El sanatları

Folklor

Güncel sorunlar

Güzel sanatlar

Kültür-sanat

Madencilik

Mühendislik

Önemli şahsiyetler

Sağlık

Sanat tarihi

Spor

Şehir ve mimari

Tarım ve hayvancılık

Tarih

Toplumsal yapı ve demografi

Turizm