Panelistler

KARMA PANEL: Güncel Konular

Prof. Dr. Saibe OKTAY ÖZDEMİR

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

“Tarım Arazilerinin Korunması Amaçlı Getirilen Kısıtlamalar”

Prof. Dr. Aydın GÜLAN

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

“Yeni Hükümet Sisteminde Kamu Personelinin Statüsü”

Köksal TANDIROĞLU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eski Genel Sekreter Yardımcısı

“Refahiye Özelinde, Çevre ve Afet Risklerine Vizyoner Bir Bakış ve Öneriler”

Prof. Dr. Ümmühan ASLAN

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Dijitalleşme ve Mesleki Gelecek

Doç. Dr. Cemil ERARSLAN

Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

“Merkez Bankalarının İzledikleri Para Politikaları Işığında, Türkiye ve Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler”

PANEL: Tarım ve Kırsalda Kalkınma

Doç. Dr. Yener ATASEVEN

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

“Kırsal Kalkınma”

Mustafa BEKTAŞ

Kırsal Kalkınma Uzmanı

“Kalkınma Temelli Kırsal Turizm”

Murat BAYRAMOĞLU

Özyeğin Vakfı Kırsal Kalkınma Projeleri Koordinatörü

“Kırsal Kalkınma Projeleri”

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KAN

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi

“Kırsal Kalkınma, Yerel Ürünler ve Coğrafi İşaretleme”

Mahmut ESKİYÖRÜK

Tire Süt Kooperatifi Başkanı

“Tarımsal Kalkınmada Kooperatifçilik Modeli”