Sempozyum Hakkında

 

“Modernleşen” toplum yapısının, insan yaşamı üzerinde yarattığı etkiler bütünüyle pozitif olmamaktadır. Gelişen haberleşme ağları, ulaşım imkanları ile kitle iletişim ve yapay zeka teknolojisi günümüz toplumlarının başını hızla döndürmeye devam etmektedir. Kaydedilen teknolojik ilerlemeler yarattığı faydaların yanı sıra sebep olduğu maliyetler ile de baş döndürmektedir. Zira faydasının da maliyetinin de kimler üzerinde odaklandığı başlı başına bir araştırma alanı…

Piyasaya sürülen yenilikler, standardı yükselen yaşamlar, artan refah daha güzel bir dünya arzusuna götürmeli diye düşünülebilir. Ancak beklentilerin, gerçekleşenlerle olan uyumsuzluğu birçok alanda olduğu gibi toplumsal yaşamdaki bu dönüşümde de kendini göstermektedir. Yaşanan teknolojik modernizasyonun ülkelerin ve toplumların sosyo-ekonomik refahını ve yaşam standardını yükselttiği ifade edilebilirse de, yüz yüze iletişimin yerini alan sanal iletişim biçimi, birlikte geçirilen zamanların azalması, yeni zaman tüketim alışkanlıkları, yaşanılan çevre ile olan etkileşimin azalması gibi bir dizi sosyolojik değişim de yaşanmaktadır.

Bu bağlamda, modernleşen dünyanın artı ve eksileri ile Anadolu şehirlerinin de yüzleştiği bu zaman diliminde, kentlerin ve bilhassa kültürlerinin erozyona uğradığı, bazılarının kent kimliklerinin yok olmaya yüz tuttuğu ifade edilebilir. Ancak bu konuda farkındalık oluşturabilen kentlerin bu erozyonu yavaşlatması hatta durdurması dahi mümkün olabilir. Nitekim ferahlığından ötürü Refahiye ismini alan şehrimizin, doğal güzellikleri, çok çeşitli ve zengin somut ve soyut tüm kaynakları düşünüldüğünde, sahip olunan ve her geçen gün iyileşen teknik alt yapı ile sürdürülebilirliğin güçlendirilmesi, bu amaçla, her bilim alanında kente dair sağlanabilecek gelişim stratejisinin ortaya çıkarılması Refahiye Araştırmaları Sempozyumu’nun misyonudur.

Ulusal bir sempozyum olarak tertip edilen bu sempozyum ile Refahiye’yi konu alan her alandaki akademik çalışmaların sunulmasını, çeşitli alanlarda çalışan bilim insanlarını bir araya getirerek Refahiye’ye dair dile getirilmesi gerekenlere bir zemin olmayı amaçlamaktayız.

Bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla; Arkeoloji, Biyoçeşitlilik, Coğrafya, Çevre, Deprem, Dil ve Edebiyat, Dini ve Kültürel Hayat, Doğal Zenginlikler-Kaynaklar, Eğitim, Ekonomi, El Sanatları, Folklor, Güncel Sorunlar, Güzel Sanatlar, Kültür-Sanat, Madencilik, Mühendislik, Önemli Şahsiyetler, Sağlık, Sanat Tarihi, Spor, Şehir ve Mimari, Tarım ve Hayvancılık, Tarih, Toplumsal Yapı ve Demografi, Turizm ve diğer birçok bilim alanında üretilecek çalışmaları hem sürdürülen Sempozyum misyonu hem de Refahiye Kent Hafızası projesinin bir iş paketi olarak önemsemekteyiz.

14-15 Mart 2019 Tarihlerinde Erzincan – Refahiye’de gerçekleştirilecek Sempozyumun sonunda bir sonuç bildirgesinin kaleme alınması, sunulan bildirilerin sempozyum kitabında basılması ve yaygınlaştırılması planlanmaktadır.

Yurt içinden ve yurtdışından bir kısmı da Refahiyeli olan bilim insanlarının katılımı ile gerçekleşecek olan Sempozyumun dili Türkçe’dir.