Bilim Kurulu

Prof. Dr. Abdulkadir GÜL (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi)

Prof. Dr. Adem BAŞIBÜYÜK (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi)

Prof. Dr. Adnan ÖZEL (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi)

Prof. Dr. Ahmet ERGÜLEN (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Prof. Dr. Ahmet Olcay SAĞIRLI (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Ahmet TANDIROĞLU (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi)

Prof. Dr. Ahmet Vecdi CAN (Sakarya Üniversitesi)

Prof. Dr. Ali Ercan EKİNCİ (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi)

Prof. Dr. Ali KANDEMİR (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi)

Prof. Dr. Ali PINAR (Boğaziçi Üniversitesi)

Prof. Dr. Ali YAMAN (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

Prof. Dr. Alpaslan CEYLAN (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Alper ASLAN (Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi)

Prof. Dr. Aydın GÜLAN (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Bahattin KOÇ (Sabancı Üniversitesi)

Prof. Dr. Bedriye TUNÇSİPER (İzmir Demokrasi Üniversitesi)

Prof. Dr. Bünyamin AKDEMİR (İnönü Üniversitesi)

Prof. Dr. Cem BAYGIN (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi)

Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ (Uludağ Üniversitesi)

Prof. Dr. Çetin BEKTAŞ (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

Prof. Dr. Ercan BAYAZITLI (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Erdal AKPINAR (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi)

Prof. Dr. Eren YÜRÜDÜR (Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

Prof. Dr. Ergün KÖROĞLU (Fırat Üniversitesi)

Prof. Dr. Ersan ÇİFTÇİ (İnönü Üniversitesi)

Prof. Dr. Faruk GÜRBÜZ (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi)

Prof. Dr. Fatma Nükhet HOTAR (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Prof. Dr. Fuat BAYRAM (Ada Kent Üniversitesi)

Prof. Dr. Ganite KURT (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

Prof. Dr. Gaye BİROL (İzmir Demokrasi Üniversitesi)

Prof. Dr. Gürkan Selçuk KUMBAROĞLU (Boğaziçi Üniversitesi)

Prof. Dr. Hakkı  YAZICI (Afyon Kocatepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Halil KOCA (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Halit ÇAL (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

Prof. Dr. Haluk BENGÜ (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)

Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü BAHAR (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi)

Prof. Dr. Hüseyin YURTTAŞ (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. İbrahim Ethem ATNUR (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. İbrahim Fevzi ŞAHİN (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. İbrahim TEKİN (Sabancı Üniversitesi)

Prof. Dr. İhsan FAZLIOĞLU (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)

Prof. Dr. Kemaleddin TAŞ (Süleyman Demirel Üniversitesi)

Prof. Dr. Kenan Ziya TAŞ (Balıkesir Üniversitesi)

Prof. Dr. M. Başaran ÖZTÜRK (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet BARCA (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet KARAOSMANOĞLU (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmed KAVUKÇU (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Murat NİŞANCI (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa ALICI (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa Fatih ERTUGAY (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa MİYNAT (Manisa Celal Bayar Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK (İzmir Demokrasi Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa TAN (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Mücahit KAĞAN (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi)

Prof. Dr. Nazir DUMANLI (Fırat Üniversitesi)

Prof. Dr. Necati Fahri TAŞ (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi)

Prof. Dr. Nejat BOZKURT (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Oğuz Cem ÇELİK (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Oğuzhan ÖZCAN (Koç Üniversitesi)

Prof. Dr. Orhan AKTEPE (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi)

Prof. Dr. Orhan ÇELİK (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Rabia HACIHASANOĞLU AŞILAR (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi)

Prof. Dr. Recep POLAT (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi)

Prof. Dr. Saibe OKTAY ÖZDEMİR (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Saime ÖNCE (Anadolu Üniversitesi)

Prof. Dr. Sait GÜRBÜZ (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi)

Prof. Dr. Seyfi YILDIZ (Kırıkkale Üniversitesi)

Prof. Dr. Sezai ERCİŞLİ (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Sönmez KUTLU (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Suat YILDIRIM (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi)

Prof. Dr. Süleyman YÜKÇÜ (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Prof. Dr. Tuğrul ATASOY (Bülent Ecevit Üniversitesi)

Prof. Dr. Turgut KARABEY (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi)

Prof. Dr. Ümmühan ASLAN (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi)

Doç. Dr. Abdullah ARSLAN (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi)

Doç. Dr. Ahmet SAĞIRLI (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Doç. Dr. Burçin BOZDOĞANOĞLU (Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi)

Doç. Dr. Cemil ERARSLAN (Yalova Üniversitesi)

Doç. Dr. Cengiz DURAN (Dumlupınar Üniversitesi)

Doç. Dr. Davut AYGÜN (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi)

Doç. Dr. Duygu KIZILDAĞ (İzmir Demokrasi Üniversitesi)

Doç. Dr. Erdem YAVUZ (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi)

Doç. Dr. Faysal Okan ATASOY (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi)

Doç. Dr. Fikret GÜLAÇTI (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi)

Doç. Dr. İbrahim AKSU (İnönü Üniversitesi)

Doç. Dr. İbrahim ÜNGÖR (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi)

Doç. Dr. İdris VARICI (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Doç. Dr. Mehmet KARATAŞ (Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

Doç. Dr. Mustafa BEYAZIT (Pamukkale Üniversitesi)

Doç. Dr. Mustafa KORKMAZ (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi)

Doç. Dr. Necdet TOZLU (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi)

Doç. Dr. Osman TAŞTEKİN (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi)

Doç. Dr. Sadık TÜRKOĞLU (Atatürk Üniversitesi)

Doç. Dr. Sebahattin YILDIZ (Kafkas Üniversitesi)

Doç. Dr. Şengül ANAGÜN (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)

Doç. Dr. Vehbi Aytekin SANALAN (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi)

Doç. Dr. Yener ATASEVEN (Ankara Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet TERZİOĞLU (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Alparslan KARTAL (Kafkas Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Arzu GÜNCÜ (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Barış ALPASLAN (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Ebru ARICIOĞLU (Mersin Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Ebru GÜLER (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Elif BULUT (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Funda NALDAN CİMİNLİ (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Gülçin MUTLU (İzmir Demokrasi Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Gülin ERDEM ÖZTÜRK (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Halim Ferit BAYATA (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ÖZNÜLÜER (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Hüsrev AKIN (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi İsmet ULUSU (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YAZICI (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Muhittin SAĞIRLI (İstanbul Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Samet ALTINBİLEK (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Oğuz KOÇYİĞİT (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Ruhi KARA (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Salih BATAL (Yalova Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Selçuk HAYLİ (Fırat Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Selma TAŞKESEN (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Tahir Erdoğan ŞAHİN       

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin GÜL (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi)